Make your own free website on Tripod.com

感官

日常工作 ] 數學 ] [ 感官 ] 語文拼音 ] 文化自然科學 ] 混齡教學 ]

上一頁 ] 首頁 ] 向上 ] 下一頁 ]

蒙特梭利感官教具之實際操作相片秀

對著相片給它按下企就會變大喲^_^


feel-01.jpg (294202 個位元組) feel-02.jpg (262495 個位元組) feel-03.jpg (359216 個位元組)
feel-04.jpg (292551 個位元組)

feel-05.jpg (318307 個位元組)

feel-06.jpg (254902 個位元組)